Styrelsen

Ordförande
Vakant


Sekreterare 
Marita Lood
obk.sekr@outlook.com

Kassör
Katarina Berg 
plupp62@gmail.com

Ledamot 1
Vakant

Ledamot 2
Åsa Nilsson
nilsson@grafiskstil.se

Suppleant 1
Cathrine Hillilä
cathrine.hillila@gmail.com

Suppleant 2
Inger Gustafsson

Revisorer, valberedning och webb

Revisorer
Tomas Björklund

Suppleant
Oskar Fransson

Valberedning
Vakant

Webbmaster
Marita Lood

 

 

Valberedningens förslag på styrelse 2021

Ordförande- Marita Lood 1 år nyval 2021

Sekreterare- Åsa Fuhr Gustavsson 2 år 2021-2022

Kassör-Katarina Berg 1 år 2020-2021

Ledamot- Cathrine Hillilä 1 år 2020-2021

Ledamot- Caroline Egman nyval 2 år 2021-2022

Suppleant- Inger Gustafsson 2 år 2021-2022

Suppleant-Sara Englund fyllnadsval 1 år 2021