Styrelsen

Ordförande
Lennart Jonasson
jonasson.lennart0@gmail.com

Sekreterare 
Marita Lood
marita.lood@hotmail.com

Kassör
Kerstin Björklund 
kassor.obk@gmail.com 

Ledamot 1
Katarina Berg 
plupp62@gmail.com

Ledamot 2
Åsa Nilsson
nilsson@grafiskstil.se

Suppleant 1
Cathrine Hillilä
cathrine.hillila@gmail.com

Suppleant 2
Oskar Fransson
of_93_@hotmail.com

Revisorer, valberedning och webb

Revisorer
Ewa Larsson

Suppleant
Tomas Björklund

Valberedning
Vakant

Webbmaster
Marita Lood

 

 

Styrelsemöten 2019

Styrelsemöte 27 mars kl.18.00

Styrelsemöte 25 april kl.18.00

Klubbmöte 19 maj kl.12.00 & Städdag kl.10.00

Styrelsemöte 5 juni kl.18.00