Styrelsen

Ordförande
Mia Nilsson

Sekreterare 
Britta Bergström 070-555 11 92
britta.bergstrom@oxelosund.se 

Kassör
Kerstin Björklund 070-533 16 85
kassor.obk@gmail.com 

Ledamot 1
Katarina Berg 070-378 75 29
plupp62@gmail.com

Ledamot 2
Lennart Jonasson

Suppleant 1
Cathrine Hillilä

Suppleant 2
Oskar Fransson 

 

 

Revisorer, valberedning och webb

Revisorer
Marita Lood
Elin Berg  

Suppleant
Tomas Björklund

Valberedning
Vakant

Webbmaster
Marita Lood
Mia Nilsson