Styrelsen

Ordförande
Lennart Jonasson
jonasson.lennart0@gmail.com

Sekreterare 
Marita Lood
marita.lood@hotmail.com

Kassör
Kerstin Björklund 
kassor.obk@gmail.com 

Ledamot 1
Katarina Berg 
plupp62@gmail.com

Ledamot 2
Åsa Nilsson
nilsson@grafiskstil.se

Suppleant 1
Cathrine Hillilä
cathrine.hillila@gmail.com

Suppleant 2
Oskar Fransson
of_93_@hotmail.com 

 

 

Revisorer, valberedning och webb

Revisorer
Ewa Larsson

Suppleant
Tomas Björklund

Valberedning
Vakant

Webbmaster
Marita Lood
Mia Nilsson

 

 

Styrelsemöten 2019

Styrelsemöte 27 mars kl.18.00

Styrelsemöte 25 april kl.18.00

Klubbmöte 19 maj kl.12.00 & Städdag kl.10.00

Styrelsemöte 5 juni kl.18.00