Kommitteér

Hundägareutbildnings kommitteén
Katarina Berg

Tävlingskommitteén
Marita Lood  TL
Anne-Li Olausson TL
Mia Nilsson TSekr

Agility kommitteén
Cathrine Hillilä

Rallylydnads kommitteén
Mia Nilsson

PR-kommitteén
Emilia Lagerström

Köket
Susanne Sörensen
 

Området, klubbstugan mm
Patrik Björk, Ilze Björk och Ola Marksell

Kontakter till OBK

Rallylydnad
Mia Nilsson -
mia.nilsson42@gmail.com

rallylydnadobk@gmail.com (endast till tävling)

Fb grupp OBK träningsgrupp för Rallydnad

Bruksprov 

Lydnadsklasser
Marita Lood 073-989 14 12, via sms, då jag har svårt att svara på jobbet.

Fb grupp OBK träningsgrupp för tävlingslydnad

Nosework
Eva Larsson
Fb grupp OBK träningsgrupp för Nosework

Agility
Cathrine Hillilä
Fb grupp OBK träningsgrupp för Agility