Specialsök

Specialsök är ett samlingsbegrepp för hundens arbete att söka efter och markera olika dofter. Det kan vara allt ifrån narkotika till kantarell eller något annat. Inom SBK Specialsök är det röd Kong Classic som hunden ska söka efter

Innehåll: 
I grundkurs 1 är målet att ekipaget ska få verktyg för att utveckla sina och hundens grundfärdigheter i specialsök.
Vi börjar med att i teorin gå igenom vad specialsök är och vilka färdigheter som behövs för att ägna sig åt specialsök. Vi pratar om inlärningsmetoder och egenskaper hos hund och förare som behöver utvecklas och går igenom övningar som vi sedan övar på praktiskt.
Vi ägnar stor del av tiden åt lekutveckling och byteshantering samt funktionslydnad och sökdriv men framförallt så fokuserar vi på hundens markering vilket är största fokuset för grundkurs 1.
Första tillfället är ett dubbeltillfälle då vi ägnar oss åt en del teori vid detta tillfälle som är bra att ha med sig. Nästa tillfälle repeterar vi de övningar som deltagarna fått med sig och sista tillfället är förlagt 2 veckor senare så ekipaget ska ha tid på sig att verkligen träna så de sedan kan få hjälp att göra egna individanpassade stegringsplaner för sin träning. 

Hundarna måste periodvis kunna förvaras i bilen under kurstiden för att skapa en lugn och trygg inlärningsmiljö för samtliga hundar.  

Instruktör: Lena Andreasson

Medlemskap: Kursen kräver medlemskap i Oxelösunds brukshundklubb, hanteras separat via deras hemsida

https://www.oxelosundsbk.se/MEDLEMSKAP

Kvittens vid nytt medlemskap visas upp vid första sammankomsten

Max 6 deltagare

Anmäl Här