Styrelsen 2023

Ordförande
Marita Lood obk.ordf1@gmail.com

V. ordf
Carolin Engström


Sekreterare 
Å
sa Fuhr Gustafsson obk.sekr1@gmail.com

Kassör
Katarina Berg obk.kassor1@gmail.com

Ledamot 1
Cathrine Hillilä

Suppleant 1
Inger Gustafsson

Suppleant 2
Mia Nilsson

Revisorer, valberedning och webb 2023

Revisorer
Ola Marksell
Ilze Björk

Suppleant
Erika Fröjd


Valberedning

Kaarina Ekola Pettersson
Susanne Rigestål
Ann-Marie Sundin

Webbmaster
Marita Lood

Valberedningens förslag för 2023

Valberedningens förslag inför årsmötet 2023 överlämnas till lokalklubbstyrelsen senast den 15 november året före årsmötet, som skall delge alla klubbmedlemmar valberedningens preliminära förslag till val.

Medlemmar kan sedan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val senast den 15 december. Skickas till styrelsen.

Därefter är nomineringen avslutad! Inga tillkomande namn därefter är giltiga.

Valberedningens förslag för 2023

Ordförande omval Marita Lood 

V. ordf omval Carolin Engström

Sekreterare 
omval Å
sa Fuhr Gustafsson 

Kassör Katarina Berg 

Ledamot 1 Cathrine Hillilä

Suppleant 1 Inger Gustafsson

Suppleant 2
omval Mia Nilsson

Revisorer omval
Ola Marksell
Ilze Björk

Suppleant
nyval
Erika Fröjd