Styrelsen 2021

Ordförande
Marita Lood


Sekreterare 
Å
sa Fuhr Gustafsson 

Kassör
Katarina Berg 
plupp62@gmail.com

Ledamot 1
Cathrine Hillilä

Ledamot 2
Carolin Engström

Suppleant 1
Inger Gustafsson

Suppleant 2
Mia Nilsson

Revisorer, valberedning och webb

Revisorer
Tomas Björklund

Suppleant
Kerstin Björklund


Valberedning
Camilla Söderberg
Kaarina Ekola Pettersson
Susanne Rigestål
Ann-Marie Sundin

Webbmaster
Marita Lood