Styrelsen 2024

Ordförande
Marita Lood obk.ordf1@gmail.com

V. ordf
Cathrine Hillilä


Sekreterare 
Å
sa Fuhr Gustafsson obk.sekr1@gmail.com

Kassör
Katarina Berg obk.kassor1@gmail.com

Ledamot 1
Camilla Söderberg

Suppleant 1
Maria Sten

Suppleant 2
Mia Nilsson

Revisorer, valberedning och webb 2024

Revisorer
Ola Marksell
Ilze Björk

Suppleant
Erika Fröjd


Valberedning

Kaarina Ekola Pettersson
Susanne Rigestål
Ann-Marie Sundin

Webbmaster
Marita Lood

Valberedningens förslag för 2024

Valberedningens förslag inför årsmötet 2024 överlämnas till lokalklubbstyrelsen senast den 15 november året före årsmötet, som skall delge alla klubbmedlemmar valberedningens preliminära förslag till val.

Medlemmar kan sedan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val senast den 15 december. Skickas till styrelsen.

Därefter är nomineringen avslutad! Inga tillkomande namn därefter är giltiga.

Valberedningens förslag för 2024

Ordförande omval Marita Lood 

V. ordf fyllnadsval Cathrine Hillilä

Sekreterare 
Å
sa Fuhr Gustafsson 

Kassör omval Katarina Berg 

Ledamot 1 nyval Camilla Söderberg

Suppleant 1 nyval Maria Sten

Suppleant 2
Mia Nilsson

Revisorer omval
Ola Marksell
Ilze Björk

Suppleant
omval
Erika Fröjd