Styrelsen 2021

Ordförande
Marita Lood obk.ordf1@gmail.com

Sekreterare 
Å
sa Fuhr Gustafsson obk.sekr1@gmail.com

Kassör
Katarina Berg obk.kassor1@gmail.com

Ledamot 1
Cathrine Hillilä

Ledamot 2
Carolin Engström

Suppleant 1
Inger Gustafsson

Suppleant 2
Mia Nilsson

Lämna förslag till styrelsen 2022

På årsmötet skall vi välja ny styrelse för 2022

  • ordförande 2022
  • v. ordf         2022-2023
  • kassör        2022-2023
  • 1 ledamot   2022-2023
  • 1 supplent  2022-2023
  • 1 revisor och 1 revisorsuppleant

Ledamöter med kvarvarande mandattid:

  • Åsa Fuhr Gustafsson- sekreterare t.o.m 2022
  • Caroline Engström- ledamot t.o.m 2022
  • Mia Nilsson- suppleant t.o.m 2022

Alla medlemmar har rätt att lämna förslag till valberedningen på lämpliga personer till styrelsen. Ju fler förslag valberedningen får, desto större chans att styrelsen blir bra! Du kan lämna dina förslag genom att fylla i formuläret nedan eller genom att kontakta någon av oss i valberedningen.

Ta chansen att påverka!

 Lämn förslag till valberedningen genom att klicka här

Revisorer, valberedning och webb 2021

Revisorer
Tomas Björklund

Suppleant
Kerstin Björklund


Valberedning

Kaarina Ekola Pettersson
Susanne Rigestål
Ann-Marie Sundin

Webbmaster
Marita Lood

Valberedningens förslag för 2022

Valberedningens förslag inför årsmötet 2022 överlämnas till lokalklubbstyrelsen senast den 15 november året före årsmötet, som skall delge alla klubbmedlemmar valberedningens preliminära förslag till val. Medlemmar kan sedan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val senast den 15 december. Därefter är nomineringen avslutad! Inga tillkomande namn därefter är giltiga.

Valberedningens preliminära förslag till styrelsen 2022

Ordförande Marita Lood          omval  2022

Kassör        Katarina Berg        nyval 2022-2023

Ledamot     Cathrine Hillilä       omval 2022-2023

Suppleant 1     Inger Gustafsson   omval 2022-2023

Ledamöter med kvarvarande tid

V.ordf           Carolin Engström       2021-2022

Sekreterare  Åsa Fuhr Gustafsson 2021-2022

Suppleant 2     Mia Nilsson                2021-2022

Revisorer

Ola Marksel      nyval                      2022

Ilze Björk          nyval                      2022

Valberedningen

Kaarina Ekola Pettersson     smk   omval 2022

Susanne Rigestål                                      2021-2022

Ann-Marie Sundin                                     2022-2023

 

Välkommen att mejla era förslag till styrelsen